خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان خراسان جنوبی

 

نام استان:

 

خراسان جنوبی

نام رئیس هیئت:

 

آقای علی جعفری

09155612359

نام نایب رئیس:

 

خانم زهره بهدانی

09151641805

نام دبیر هیئت:

آقای میزانی

09155628009

تلفن هیئت:

 

32424457 – 056

فاکس هیئت:

 

32441677 – 056

وب سایت هیئت:          http://birjandchess.ir