خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان کرمان

 

نام استان:

 

کرمان

نام رئیس هیئت:

 

آقای دکتر علیرضا موسی علی

09396505302

نام نایب رئیس:

 

آمنه آریا فخر

09132430674

نام دبیر هیئت:

آقای مهدی صادقی

09133416221

 

تلفن هیئت:

 

2718132 – 0341

 

فاکس هیئت: 

2718132 – 0341

وب سایت هیئت: http://shatranj-kerman.blogfa.com