خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان سیستان و بلوچستان

 

نام استان:

 

سیستان و بلوچستان

نام سرپرست  هیئت:

 

آقای محمدرضا ریگی

 

نام نایب رئیس:

 

خانم فاطمه پدرام

 

نام دبیر هیئت:

آقای حمید ریگی

تلفن هیئت:

 

3217836 – 0541

فاکس هیئت:

 

3217836 - 0541

وب سایت هیئت: http://www.sbchess.ir