خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان مازندران

 

نام استان:

 

مازندران

نام رئیس هیئت:

 

آقای محمد علی نژاد

 09111244588

نام نایب رئیس:

 

خانم سمیرا حسنی مقدم

09375749438

نام دبیر هیئت:

 

آقا مجتبی ابراهیمی

09111244751

تلفن هیئت:

 

2253080 – 0151

فاکس هیئت:

 

2253080 – 0151

2210441 - 0151

(فاکس رئیس هیئت)

وب سایت هیئت:
 

 http://mazandaranchess.com