خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان قزوین

 

نام استان:

 

قزوین

نام رئیس هیئت:

 

 

حسن نوری

نام نایب رئیس:

 

خانم سارا اکبری

09126810569

نام دبیر هیئت:

آقای محمد علی پیردهقان

09122819193

تلفن هیئت:

 

3345005 – 0281

3674000 – 0281

فاکس هیئت:

 

3686011 - 0281

وب سایت: qazvinchess.com