بیوگرافی بازیکن

بهروز رزاقی
شناسه فیده : 12526037
ریتینگ : 2188
عنوان : بازیکن
نام : بهروز رزاقی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۲۲ دی ۱۳۶۵