بیوگرافی بازیکن

مهدی مرشدی
شناسه فیده : 12525200
ریتینگ : 1595
عنوان : بازیکن
نام : مهدی مرشدی
کشور :
ایران
استان : زنجان   
تاریخ تولد : ۱۴ تير ۱۳۷۴