بیوگرافی بازیکن

ایرج صباح
شناسه فیده : 12503096
ریتینگ : 1978
عنوان : بازیکن
نام : ایرج صباح
کشور :
ایران
استان : همدان   
تاریخ تولد : ۰۱ بهمن ۱۳۴۶