بیوگرافی بازیکن

کامیار خسروی سوادجانی
شناسه فیده : 12571474
ریتینگ : 1470
عنوان : بازیکن
نام : کامیار خسروی سوادجانی
کشور :
ایران
استان : اصفهان   
تاریخ تولد : ۲۱ خرداد ۱۳۸۱