بیوگرافی بازیکن

مبین توانا
شناسه فیده : 12512605
ریتینگ : 1989
عنوان : بازیکن
نام : مبین توانا
کشور :
ایران
استان : گلستان   
تاریخ تولد : ۲۴ شهريور ۱۳۶۸