بیوگرافی بازیکن

امیر کوثری نیا
شناسه فیده : 12500089
ریتینگ : 2331
عنوان : استاد فیده
نام : امیر کوثری نیا
کشور :
ایران
استان : فارس   
تاریخ تولد : ۰۶ اسفند ۱۳۷۴