بیوگرافی بازیکن

کوروش طوفانی
شناسه فیده : 12541109
ریتینگ : 1906
عنوان : بازیکن
نام : کوروش طوفانی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۰۱ خرداد ۱۳۸۲