بیوگرافی بازیکن

ماهان بانشی
شناسه فیده : 12562220
ریتینگ : 1757
عنوان : بازیکن
نام : ماهان بانشی
کشور :
ایران
استان : فارس   
تاریخ تولد : ۱۵ آذر ۱۳۸۳