بیوگرافی بازیکن

آبتین عطاخان
شناسه فیده : 22502203
ریتینگ : 1476
عنوان : بازیکن
نام : آبتین عطاخان
کشور :
ایران
استان : قزوین   
تاریخ تولد : ۰۲ آبان ۱۳۸۴