بیوگرافی بازیکن

شاهین مهندسی
شناسه فیده : 12501247
ریتینگ : 2195
عنوان : بازیکن
نام : شاهین مهندسی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۰۹ دی ۱۳۴۱