بیوگرافی بازیکن

نازنین مبرهنی
شناسه فیده : 12521116
ریتینگ : 1841
عنوان : بازیکن
نام : نازنین مبرهنی
کشور :
ایران
استان : تهران   
تاریخ تولد : ۰۳ شهريور ۱۳۶۸