چارت فدراسیون

 

مجمع عمومی فدراسیون (   )
  هیئت رئیسه ( شفیعی--ماهینی-جاوید شیخ،شیخ هرندی-کامبوزیا،دانشفر- نظری،شمسی )
  رئیس فدراسیون ( مهرداد پهلوان زاده )
    رئیس مرکز علمی کاربردی ( مصطفی هاشمی طبا )
    فنآوری اطلاعات ( حسن ابراهیمی )
    سرپرست دبیری فدراسیون ( شهره بیات )
   
کمیته پژوهش و استعدادیابی و معاون اموزش دانشگاه ( محمد ابراهیم زاده )
   
مسئول امور آموزش ( صدیقه واققی نژاد )
   
کمیته پیشکسوتان ( سید محمد علی سادات منصوری )
   
کمیته توسعه ورزش های همگانی ( )
   
دبیر کمیته توسعه ورزش های همگانی ( )
   
کمیته فنی ( علیرضا شفیعی )
   
کمیته مسابقات ( امیر افتخاری )
   
کمیته پزشکی ( دکتر موسی علی )
   
کمیته مربیان ( ابراهیم حق شناس )
   
دبیر کمیته مربیان ( عباس خاکپور )
   
کمیته داوران ( شهره بیات )
   
مدیر اداری و پشتیبانی ( محمد بنائی )
   
دبیرخانه ( فروغ زنگیشه )
   
امین اموال و کارپرداز ( جواد صدهزاری )
   
کارگزینی ( ابراهیم رجب بلوکات )
   
روابط بین الملل ( سحر نوری )
   
شادی پری در ( کمیته آموزش )
    مدیر روابط عمومی ( بهاره سلطانی )
    امور مالی و خرانه دار ( جاوید شیخ )
   
حسابدار ( زهرا کرمیان )
    حراست ( محمدعلی تکمه چین )
    نائب رئیس بانوان ( منا سلمان ماهینی )
    نائب رئیس ( علیرضاشفیعی )
    مدیر تیم های ملی و امور اعزام ها ( افشین تهرانی )
      سرمربی تیم های ملی نوجوانان ( )