اخبار

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

ثبت نام در مسابقات قهرمانی زون 3.1 غرب آسیا 2017

مسابقات قهرمانی زون 1.3 غرب آسیا 2017 9 لغایت16 تیر ماه 95 - ایران، تهران مهلت ثبت نام تا شنبه 3 تیرماه
۰۹ خرداد ۱۳۹۶

فدراسیون شطرنج در رده هشتم در میان 39 فدراسیون ورزشی کشور

وزارت ورزش و جوانان کتاب ارزیابی فدراسیون های ورزشی سال 1395 را منتشر کد