استان کهکیلویه و بویراحمد

نام استان:

 

کهگیلویه و بویراحمد

نام رئیس هیئت:

 

آقای سید امرالله مرشدی

09171411255

نام نایب رئیس:

 

 

نام دبیر هیئت:

آقای علی جعفری

09171438809

تلفن هیئت:

 

 2224640 - 0741

0741-3345778

فاکس هیئت: