میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2462
گیلان
میانگین ریتینگ: 2371
مازندران
میانگین ریتینگ: 2279
فارس
میانگین ریتینگ: 2252
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2230
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2190
البرز
میانگین ریتینگ: 2179
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2143
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2136
گلستان
میانگین ریتینگ: 2126
همدان
میانگین ریتینگ: 2074
کرمان
میانگین ریتینگ: 2052
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2028
مرکزی
میانگین ریتینگ: 2017
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1995
بوشهر
میانگین ریتینگ: 1994
قزوین
میانگین ریتینگ: 1979
اردبیل
میانگین ریتینگ: 1970
لرستان
میانگین ریتینگ: 1963
زنجان
میانگین ریتینگ: 1941
کردستان
میانگین ریتینگ: 1921
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1908
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1903
یزد
میانگین ریتینگ: 1876
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1836
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1816
قم
میانگین ریتینگ: 1794
سمنان
میانگین ریتینگ: 1778
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1742
ایلام
میانگین ریتینگ: 1709
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1696