میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2458
گیلان
میانگین ریتینگ: 2386
مازندران
میانگین ریتینگ: 2294
فارس
میانگین ریتینگ: 2244
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2214
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2192
البرز
میانگین ریتینگ: 2156
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2137
گلستان
میانگین ریتینگ: 2130
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2130
همدان
میانگین ریتینگ: 2076
کرمان
میانگین ریتینگ: 2028
قزوین
میانگین ریتینگ: 2008
اردبیل
میانگین ریتینگ: 1999
لرستان
میانگین ریتینگ: 1998
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1993
بوشهر
میانگین ریتینگ: 1989
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1986
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 1954
کردستان
میانگین ریتینگ: 1920
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1905
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1893
زنجان
میانگین ریتینگ: 1886
یزد
میانگین ریتینگ: 1862
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1822
قم
میانگین ریتینگ: 1758
سمنان
میانگین ریتینگ: 1758
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1724
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1724
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1704
ایلام
میانگین ریتینگ: 1698