میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2454
گیلان
میانگین ریتینگ: 2374
مازندران
میانگین ریتینگ: 2291
فارس
میانگین ریتینگ: 2244
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2214
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2193
البرز
میانگین ریتینگ: 2176
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2145
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2137
گلستان
میانگین ریتینگ: 2128
همدان
میانگین ریتینگ: 2081
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2030
کرمان
میانگین ریتینگ: 2022
مرکزی
میانگین ریتینگ: 2020
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1993
قزوین
میانگین ریتینگ: 1988
بوشهر
میانگین ریتینگ: 1983
لرستان
میانگین ریتینگ: 1946
زنجان
میانگین ریتینگ: 1944
اردبیل
میانگین ریتینگ: 1940
کردستان
میانگین ریتینگ: 1934
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1909
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1884
یزد
میانگین ریتینگ: 1864
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1842
قم
میانگین ریتینگ: 1794
سمنان
میانگین ریتینگ: 1774
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1767
ایلام
میانگین ریتینگ: 1708
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1704
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1650