میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2453
گیلان
میانگین ریتینگ: 2389
مازندران
میانگین ریتینگ: 2296
فارس
میانگین ریتینگ: 2241
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2210
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2192
البرز
میانگین ریتینگ: 2154
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2143
گلستان
میانگین ریتینگ: 2131
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2130
همدان
میانگین ریتینگ: 2075
کرمان
میانگین ریتینگ: 2030
مرکزی
میانگین ریتینگ: 2022
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1995
قزوین
میانگین ریتینگ: 1990
بوشهر
میانگین ریتینگ: 1986
اردبیل
میانگین ریتینگ: 1977
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 1964
لرستان
میانگین ریتینگ: 1964
زنجان
میانگین ریتینگ: 1938
کردستان
میانگین ریتینگ: 1923
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1902
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1901
یزد
میانگین ریتینگ: 1853
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1823
سمنان
میانگین ریتینگ: 1758
قم
میانگین ریتینگ: 1753
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1733
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1724
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1721
ایلام
میانگین ریتینگ: 1700