میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2462
گیلان
میانگین ریتینگ: 2390
مازندران
میانگین ریتینگ: 2304
فارس
میانگین ریتینگ: 2233
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2198
البرز
میانگین ریتینگ: 2177
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2160
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2151
گلستان
میانگین ریتینگ: 2141
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2131
همدان
میانگین ریتینگ: 2056
کرمان
میانگین ریتینگ: 2040
اردبیل
میانگین ریتینگ: 2035
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 2034
قزوین
میانگین ریتینگ: 2010
بوشهر
میانگین ریتینگ: 2004
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 2000
لرستان
میانگین ریتینگ: 1972
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1969
زنجان
میانگین ریتینگ: 1954
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1920
کردستان
میانگین ریتینگ: 1915
یزد
میانگین ریتینگ: 1839
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1834
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1826
قم
میانگین ریتینگ: 1774
سمنان
میانگین ریتینگ: 1752
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1721
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1704
ایلام
میانگین ریتینگ: 1698
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1690