اخبار

۰۵ آبان ۱۳۹۷

فینال قهرمانی بانوان کشور

مسابقات از روز جمعه مورخ 18/8/1397 راس ساعت 17 در استان گلستان و به میزبانی هیات شطرنج گرگان آغاز خواهد شد.