خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان قم

 

نام استان:

 

قم

نام رئیس هیئت:

 

آقای حسین رحمتی نشاط

09127490494

نام نایب رئیس:

 

خانم مسعوده کشاورزی

09126511205

نام دبیر هیئت:

آقای محمد صادق خاوری

09122530034

تلفن هیئت:

 

2906700 – 0251

فاکس هیئت:

 

2906700 – 0251

وب سایت هیئت: aa