خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان همدان

 

نام استان:

 

همدان

نام سرپرست هیئت:

 

آقای امیر عرفان هاشمی

نام نایب رئیس:

 

 خانم آمنه فرهادی

 

نام دبیر هیئت:

 آقای ایرج گلپایگانی

 

تلفن هیئت:

 

38244950 -081

فاکس هیئت:

 

38236400 -081

 

وب سایت هیئت: http://www.hamedachess.ir