خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان آذربایجان غربی

 

نام استان:

 

آذربایجان غربی

نام سرپرست هیئت:

 

آقای آیدین بابایی

نام نایب رئیس:

 

خانم کبری درخورد

09141405479

نام دبیر هیئت:

آقایl مجبد مرادی

09144475848

تلفن هیئت:

 

044-32255115

فاکس هیئت:

 

044-32255117

وب سایت هیئت: http://www.azarchess.com