خبر فوری: در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، فیروزجا با 20 پله صعود در رده 56 جهان ایستاد انتخاب " مهندس محمد جعفر کامبوزیا " به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج " فیده " در تازه ترین رده بندی فداسیون جهانی شطرنج، مقصودلو رده 76 جهان را به خود اختصاص داد اعلام تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج؛ خادم الشریعه در جایگاه 19 جهان قرار گرفت انتخاب مهندس "پهلوان زاده" به عنوان عضو ارشد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون جهانی شطرنج شطرنج در بازیهای آسیایی سال 2022 چین حضور خواهد داشت

استان اردبیل

 

نام استان:

اردبیل

نام رئیس هیئت:

 

آقای هوشنگ خوش لحنی

09144526780

نام نایب رئیس:

 

خانم مهری گنج

09143541541

نام دبیر هیئت:

 

آقای آصف افسرده دل

09143542872

تلفن هیئت:

 

2250720 – 0451

فاکس هیئت:

 

0451-2255741

وب سایت:

 

www.ardabilchess.ir