میانگین ریتینگ

تهران
میانگین ریتینگ: 2485
گیلان
میانگین ریتینگ: 2385
مازندران
میانگین ریتینگ: 2329
اصفهان
میانگین ریتینگ: 2225
فارس
میانگین ریتینگ: 2200
البرز
میانگین ریتینگ: 2184
خراسان رضوی
میانگین ریتینگ: 2175
آذربایجان شرقی
میانگین ریتینگ: 2127
خوزستان
میانگین ریتینگ: 2119
گلستان
میانگین ریتینگ: 2090
همدان
میانگین ریتینگ: 2062
قزوین
میانگین ریتینگ: 2056
کرمان
میانگین ریتینگ: 2017
زنجان
میانگین ریتینگ: 1991
لرستان
میانگین ریتینگ: 1964
بوشهر
میانگین ریتینگ: 1951
هرمزگان
میانگین ریتینگ: 1925
کرمانشاه
میانگین ریتینگ: 1925
مرکزی
میانگین ریتینگ: 1924
آذربایجان غربی
میانگین ریتینگ: 1917
خراسان شمالی
میانگین ریتینگ: 1887
کردستان
میانگین ریتینگ: 1875
کهگیلویه و بویر احمد
میانگین ریتینگ: 1818
اردبیل
میانگین ریتینگ: 1799
یزد
میانگین ریتینگ: 1797
چهار محال و بختیاری
میانگین ریتینگ: 1719
ایلام
میانگین ریتینگ: 1663
سمنان
میانگین ریتینگ: 1640
قم
میانگین ریتینگ: 1616
خراسان جنوبی
میانگین ریتینگ: 1613
سیستان و بلوچستان
میانگین ریتینگ: 1363